Kerkstraat 3, 7496PC Hengevelde
06-50571011
info@tergreftewerken.nl
KVK Twente: 08086782

Ter Grefte Werken
voor al uw grond en graafwerkzaamheden 

Staalpersing 

Doorpersen met stalen buis, nauwkeurig boren in moeilijke omstandigheden.

Raketboring

Voor kleine diameters in beperkte ruimte een perfect alternatief.

Graafwerkzaamheden

Alle graaf en grondwerkzaamheden

Ter Grefte werken

 Voor al uw kabel en leidingwerken

Onze specialiteit 

Wij van Ter Grefte Werken zijn gespecialiseerd in….

Raketboringen 

Bij een raketboring wordt de raket aan de voorzijde van de productleiding bevestigd.
Het boorgat wordt door de raket volledig grondverdringend gemaakt. Als er obstakels verwacht worden, kan de persluchtraket ook gebruikt worden
om voor te boren. Een persluchthamer is het meest geschikt om voor te boren.
Als de productleiding uit trekvast materiaal bestaat, kan de raket aan de voorkant bevestigd worden en wordt de leiding achter de raket aangetrokken.
Als de productleiding niet uit trekvast materiaal bestaat , wordt een staalkabel vanaf de raket door de leiding getrokken en aan de achterkant van
de leiding vastgemaakt. De leiding wordt dan als het ware achter de raket aangeduwd.
Wanneer de persluchtraket in het ontvangstgat is aangekomen, kan er elke kabel en/of leiding door het ontstane boorgat heen getrokken worden.
De boortechniek kan zowel waterpas, op afschot en op opschot gemaakt worden. De methode dringt wel makkelijker door obstakels heen.

Staalpersing

Bij een staalpersing wordt de raket achter de stalen buis bevestigd, zodat deze de leiding voor zich uit door de grond slaat. Deze leiding dient tevens ter bescherming van kabels en leidingen. De bodemgesteldheid en omgevingsfactoren laten niet altijd het gebruik van alternatieve boorsystemen toe. Bij het maken van een staalpersing kunnen verschillende grondsoorten doorkruist worden. Tevens kan dit een perfecte oplossing bieden voor het verbinden van sloten ter verbetering van afwatering of beregeningscapaciteit. De leiding is aan de voorzijde geopend. Omdat de voorzijde open is, wordt na het aanbrengen van de leiding de grond uit de buis verwijderd. Dit kan bijvoorbeeld met behulp van een avegaar, met perslucht of met spoelwater. Wanneer de stalen buis aan de overzijde, het ontvangstgat, is kunnen er een breed scala aan kabels en/of leidingen door de stalen mantelbuis gevoerd worden zonder dat de asfalt, betonweg opengebroken dient te worden. Ook onder bomen door persen is een prima methode om schade aan bomen en boomwortels te voorkomen. De stalen mantelbuis kan zowel waterpas, op afschot of op tegenschot worden aangebracht. Staalpersingen voorkomen kostbare maatregelen zoals verkeersafzettingen of asfaltzagen en voorkomen tevens hinder voortkomend uit het afsluiten van de openbare wegen. Het kruisen van wegen, pleinen, bomen en zelfs woningen kan zonder hinder en/of schade aan omgeving worden uitgevoerd. Geen wegverzakkingen, zelfs bij ondiepe boringen.

Portfolio

Voor vragen of opmerkingen kunt u ons contacteren via de onderstaande gegevens.

Tel: 0650571011
Mail: Info@tergreftewerken.nl
Adres: Kerkstraat 3, 7496PC Hengevelde